Adress

Hjulsjö 103, 712 91 Hällefors

 

Hjulsjö

Bergslagsby med välbevarad 1800-talsbebyggelse grupperad kring träkyrka från 1640-talet och landsvägens gamla sträckning. Omgivande öppna odlingsmarker.

– Riksantikvarieämbetet, riksintresse för kulturmiljövården i Örebro län


©Copyright Hjulsjö 103