Vi har 24 platser i två rum, varav hälften är bokningsbara, hälften finns kring vårt community table där våra gäster alltid kan slå sig ned och dela en måltid med varandra. Vi arbetar med, och i, mathantverk i dess många former, och under helgen öppnar vi, året om, upp för gäster att ta del av det vi gör. 

Hjulsjö 103 är en adress, ett familjeföretag, ett hem och en mötesplats. När du besöker Hjulsjö 103 besöker du oss, Åke, Magnus och Märta Westling. I kafét finns inga anställda, det vi serverar både odlas och lagas och serveras av oss, kaffet rostar vi, chokladen gjuter vi, varje bröd och varje croissant knådar, kavlar och gräddar vi, rummen ni sitter i renoverar vi, borden ni sitter vid har Magnus byggt, blommorna på borden har Märta odlat. VÄLKOMNA

ÖPPETTIDER

JUNI-AUGUSTI LÖRDAG & SÖNDAG 9-16

SEPTEMBER-MAJ LÖRDAG 9-16


Adress

Hjulsjö 103, 712 91 Hällefors

Telefon 0760-542735 / 0768-080568

Mail info@hjulsjo103.se

Adress Hjulsjö 103, 712 91 Hällefors

Hjulsjö

Bergslagsby med välbevarad 1800-talsbebyggelse grupperad kring träkyrka från 1640-talet och landsvägens gamla sträckning. Omgivande öppna odlingsmarker.

– Riksantikvarieämbetet, riksintresse för kulturmiljövården i Örebro län


©Copyright Hjulsjö 103